Cultureel Lint schuift door naar 2017

Het bestuur van de Stichting Cultureel Lint heeft besloten het Cultureel Lint 2016 door te schuiven naar het volgend jaar. Dit heeft te maken met organisatorische en financiële factoren. Het besluit is in goed overleg met de leden van het projectteam en met de gemeente genomen. Volgend jaar vindt het Cultureel Lint weer plaats, de datum kan al vast in de agenda worden gezet: zondag 17 september 2017. 

Voorzitter Emile Florack: “We krijgen het voor dit jaar zowel organisatorisch als financieel helaas niet rond. Centrum Weert Promotie, Wonen Limburg en het Huis voor de Kunsten hebben eerder al aangegeven dat ze hun aanzienlijke financiële bijdrage niet zullen continueren. We zijn vervolgens echter niet in staat geweest om tijdig nieuwe sponsoren te vinden waardoor er een groot gat is te dichten in de begroting. Ook heeft een aantal mutaties in de personele bezetting er toe geleid dat veel uren in de voorbereidingen van het evenement niet kunnen worden ingevuld”. Penningmeester Brigitte van Eck legt uit: “Ieder heeft zo zijn begrijpelijke redenen om de bijdrage niet te verlengen en daarvoor is ook begrip, maar deze samenwerkingspartners zijn niet zo snel vervangen door nieuwe partijen. We hebben het toch over een bedrag van minimaal € 20.000,-. En uiteraard doet het pijn om zo’n besluit te moeten nemen want het Cultureel Lint ligt ons allemaal nauw aan het hart. Willen we echter die kwaliteit garanderen die we hebben opgebouwd, dan kunnen we niet anders dan een jaar een pas op de plaats maken.”

Het projectteam van het Cultureel Lint, waarin medewerkers van Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK), Muziekcentrum De Bosuil en Munttheater zijn vertegenwoordigd, ondersteunen het besluit van het bestuur. Zij willen ook alleen een Cultureel Lint neerzetten als er minimaal het kwaliteitsniveau van afgelopen jaar behaald kan worden. Het projectteam benadrukt dat het vooral spijtig is voor de verenigingen die al begonnen zijn met de voorbereidingen van de editie in 2016.

Het besluit is in goed overleg met de gemeente genomen. Emile Florack: “Ook de gemeente vindt het jammer dat het Cultureel Lint niet doorgaat. We hebben samen naar mogelijkheden gekeken en oplossingsrichtingen besproken, maar deze bleken op korte termijn helaas niet haalbaar. Wel heeft de gemeente aangegeven het Cultureel Lint belangrijk te vinden en dat ze voornemens is om te bekijken of er een meer structurele ondersteuning in de toekomst mogelijk is. Daar wil wethouder Gabriels van Cultuur zich hard voor maken.” Brigitte van Eck: “Dit geeft aan dat we als culturele instellingen van Weert met het Cultureel Lint in ieder geval veel herkenbaarheid en toegevoegde waarde voor de stad hebben gecreëerd. We gaan ons het komende jaar niet alleen focussen op een structurele financiële basis maar ook richten op een stevige organisatorische structuur opdat deze minder kwetsbaar is.”

cl2015