Theatre Hotel Courage - klein Theatre Hotel Courage

Theatre Hotel Courage is een theatergezelschap dat verhalen verzamelt van over de hele wereld. Het is een zeer virtuoos, niet-rationeel en tragikomisch theater dat verbindt vanuit speelsheid en op die manier lastige en urgente thema’s aanboort en toegankelijk maakt voor een breed publiek. Laat u verrassen!!

Foto Theatre Hotel Courage


Gerelateerde Sessies

Bekijk het volledige schema