Dasha fotografie

Wat betekent ‘onafhankelijk zijn’ voor hen en voor mij? In 1991 werd Oekraïne geboren, in 1994 ik. Onze levensloop is bijna synchroon en wat we gemeen hebben is de worsteling met identiteit.

Ik toon een reeks beelden uit mijn afstudeerproject ‘Blauw en Geel’ (2022). Waarin ik onderzoek doe naar mijn land van herkomst. Zo blik ik terug op die cultuur, mentaliteit en maatschappelijke kwesties. Ik bevraag welke rol het verleden speelt in het heden, zowel in Oekraïne als in mijn eigen leven.